Poszukamy dla Ciebie odpowiedniego wsparcia finansowego!

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną poradę w wybranym przez siebie języku.

W Niemczech istnieje obecnie od 1.500 do 2.000 różnych programów finansowania mających na celu wspieranie pojedynczych osób, firm, instytucji lub regionów.

Co robimy

pragmatiV GmbH sprawia, że środki wsparcia finanso- wego są dostępne dla wszystkich. Takie wsparcie finansowe to specjalne pożyczki lub dotacje/subwencje. Oferujemy z tym związane proste porady, także w różnych językach.

Dotacje pomagają firmom realizować ważne projekty. Państwo (UE, kraje związkowe Niemiec i Landy) ogłasza programy, w których można ubiegać się o dofinansowanie na konkretny projekt. Większość tych środków jest przyznawana na projekty w zakresie ochrony środowiska, cyfryzacji i rozwoju.

Środki te przyznawane są w formie grantów, to znaczy, że część kosztów projektu trzeba spłacić samodzielnie, a resztę pokryje państwo. Ale państwo chce wiedzieć, co stanie się z jego pieniędzmi. Dlatego należy najpierw dokładnie opisać cel, na jaki mają być przeznaczone granty. Później należy udowodnić, że pieniądze zostały na ten właśnie cel wydane.

Do tego dochodzą pożyczki promocyjne. O te kredyty/pożyczki można się ubiegać na szczególnie korzystnych warunkach. Zapewniają je Bank KfW, banki rozwoju krajów związkowych oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

CZYM SĄ DOTACJE?

Dotacje lub pożyczki promocyjne to pożyczki udzielane przez państwo na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pożyczki promocyjne są zazwyczaj szczególnie tanie w spłacie. Takie dofinansowanie ma formę grantów, czyli wsparcia finansowego, które firmy otrzymują na określone cele. W większości przypadków może to pokryć część kosztów projektu, ale wymaga również wkładu własnego. Dotacje są alternatywnymi instrumentami finansowania w stosunku do kapitału własnego i dłużnego w postaci wsparcia finansowego, gwarancji, poręczeń i udziałów firmy. Dotacje to pomoc finansowa udzielana najczęściej przez rząd w celu osiągnięcia określonych celów politycznych lub gospodarczych. Mogą one być przyznawane na przykład firmom w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub pokrycie kosztów realizacji projektu.

 

KTO OTRZYMUJE FINANSOWANIE?

Firmy, instytucje lub osoby prywatne, które nie posiadają wystarczających środków na założenie firmy lub realizację konkretnego projektu, mogą otrzymać pomoc publiczną pod pewnymi warunkami. Dotacje to pomoc finansowa przyznawana nowym firmom na ich rozwój lub osobom fizycznym. Dotacje publiczne nie są prezentem finansowym, bo odbiorca musi spełnić określone kryteria, aby je otrzymać. Należy najpierw ustalić, czy te kryteria w twoim indywidualnym przypadku będą spełnione. Dlatego musisz wiedzieć, jakie fundusze są dostępne i na jakich warunkach można je otrzymać.

 

KTO UDZIELA GRANTÓW?

Instytucje państwowe (KfW (Niemiecki Państwowy Bank Rozwoju), banki rozwoju, banki gwarancyjne, Landwirtschaftliche Rentenbank (Bank Emerytur Rolniczych)) lub Unia Europejska, Rząd Federalny Niemiec oraz Stany Zjednoczone przydzielają środki w formie dotacji i pożyczek. Reconstruction Loan Corporation – znana w skrócie jako Bank KfW – jest najbardziej znaną agencją finansującą. Udziela wsparcia w postaci pożyczek. Środki publiczne są przyznawane przez UE, Rząd Federalny Niemiec lub poszczególne kraje związkowe. Za wydanie zezwolenia odpowiedzialne są różne instytucje, takie jak ministerstwa, agencja zatrudnienia czy specjalne firmy.

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE FINANSOWANIA DLA DEWELOPERÓW

JAKĄ ROLĘ W POŻYCZKACH PROMOCYJNYCH ODGRYWA TWÓJ BANK DOMOWY?

Jeśli chcesz ubiegać się o kredyty deweloperskie, zazwyczaj musisz skontaktować się ze swoim bankiem domowym. Sprawdza wnioski i przekazuje je do odpowiedzialnych banków rozwoju. Kredyty deweloperskie na przeważnie korzystniejszych warunkach niż kredyty z banku domowego.

 

PIERWSZE TRZY KROKI, JEŚLI CHCESZ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

1. Określ, na co potrzebujesz środków i stwórz krótki opis

2. Poszukaj możliwości finansowania, które są odpowiednie dla twojego projektu. Bardzo pomocna strona to: https://www.foerderdatabase.de/

3. Nie zniechęcaj się.

Portrait von Andrea Puschhof

Contact

Dr. Andrea Puschhof

E-Mail: info@pragmativ.net

Phone: +49 (0)178 29 41 93 8

WhatsApp: +49 (0)178 29 41 93 8

Poprzez formularz kontaktowy