CZYM SĄ DOTACJE?

Dotacje lub pożyczki promocyjne to pożyczki udzielane przez państwo na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pożyczki promocyjne są zazwyczaj szczególnie tanie w spłacie. Takie dofinansowanie ma formę grantów, czyli wsparcia finansowego, które firmy otrzymują na określone cele. W większości przypadków może to pokryć część kosztów projektu, ale wymaga również wkładu własnego. Dotacje są alternatywnymi instrumentami finansowania w stosunku do kapitału własnego i dłużnego w postaci wsparcia finansowego, gwarancji, poręczeń i udziałów firmy. Dotacje to pomoc finansowa udzielana najczęściej przez rząd w celu osiągnięcia określonych celów politycznych lub gospodarczych. Mogą one być przyznawane na przykład firmom w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub pokrycie kosztów realizacji projektu.

 

KTO OTRZYMUJE FINANSOWANIE?

Firmy, instytucje lub osoby prywatne, które nie posiadają wystarczających środków na założenie firmy lub realizację konkretnego projektu, mogą otrzymać pomoc publiczną pod pewnymi warunkami. Dotacje to pomoc finansowa przyznawana nowym firmom na ich rozwój lub osobom fizycznym. Dotacje publiczne nie są prezentem finansowym, bo odbiorca musi spełnić określone kryteria, aby je otrzymać. Należy najpierw ustalić, czy te kryteria w twoim indywidualnym przypadku będą spełnione. Dlatego musisz wiedzieć, jakie fundusze są dostępne i na jakich warunkach można je otrzymać.

 

KTO UDZIELA GRANTÓW?

Instytucje państwowe (KfW (Niemiecki Państwowy Bank Rozwoju), banki rozwoju, banki gwarancyjne, Landwirtschaftliche Rentenbank (Bank Emerytur Rolniczych)) lub Unia Europejska, Rząd Federalny Niemiec oraz Stany Zjednoczone przydzielają środki w formie dotacji i pożyczek. Reconstruction Loan Corporation – znana w skrócie jako Bank KfW – jest najbardziej znaną agencją finansującą. Udziela wsparcia w postaci pożyczek. Środki publiczne są przyznawane przez UE, Rząd Federalny Niemiec lub poszczególne kraje związkowe. Za wydanie zezwolenia odpowiedzialne są różne instytucje, takie jak ministerstwa, agencja zatrudnienia czy specjalne firmy.

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE FINANSOWANIA DLA DEWELOPERÓW

JAKĄ ROLĘ W POŻYCZKACH PROMOCYJNYCH ODGRYWA TWÓJ BANK DOMOWY?

Jeśli chcesz ubiegać się o kredyty deweloperskie, zazwyczaj musisz skontaktować się ze swoim bankiem domowym. Sprawdza wnioski i przekazuje je do odpowiedzialnych banków rozwoju. Kredyty deweloperskie na przeważnie korzystniejszych warunkach niż kredyty z banku domowego.

 

PIERWSZE TRZY KROKI, JEŚLI CHCESZ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

1. Określ, na co potrzebujesz środków i stwórz krótki opis

2. Poszukaj możliwości finansowania, które są odpowiednie dla twojego projektu. Bardzo pomocna strona to: https://www.foerderdatabase.de/

3. Nie zniechęcaj się.