Що таке гранти?

Субсидії або заохочувальні позики – це позики, які держава надає для підтримки новостворених підприємств і зазвичай є особливо дешевими для погашення. Фінансування надходить у формі грантів, тобто грошей, які компанії отримують на певні цілі. У більшості випадків це може покрити частину витрат на проєкт, але також вимагає особистого внеску. Це інструменти фінансування, альтернативні акціонерному та позиковому капіталу у формі грантів/субсидій, поручительств, гарантій та участі. Як державні гранти вони надаються для досягнення конкретних політичних чи економічних цілей. Вони можуть надаватися, наприклад, у формі стартових грантів на відкриття компанії або грантів на фінансування проєкту.

 

Хто може подати заявку на фінансування?

Компанії, установи чи приватні особи, які не мають достатньо коштів для створення компанії чи реалізації проєктних ідей, можуть отримати державну допомогу за певних умов. Субсидії – це кошти, які надаються для нових компаній, для подальшого розвитку компаній або окремим особам. Державні субсидії не є фінансовими подарунками, але одержувач має відповідати певним критеріям, щоб їх отримати. Тому спочатку слід визначити, чи відповідають критерії для кожного конкретного випадку. Звичайно, ви повинні знати, яке фінансування доступне і на яких умовах.

 

Хто надає гранти?

Державні установи (KfW (Німецький державний банк розвитку), банки розвитку, гарантійні банки, Landwirtschaftliche Rentenbank (Банк сільськогосподарської ренти)) або ЄС, федеральний уряд чи землі виділяють кошти у формі грантів і позик. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (Корпорація кредитування реконструкції) – скорочено відомий як KfW Bank – є найвідомішою фінансовою агенцією. Він надає підтримку у вигляді позик. Державне фінансування надається ЄС, федеральним урядом або окремими федеральними землями. Існують різні установи, такі як міністерства, агентства з працевлаштування або спеціальні компанії, які відповідають за дозвіл.

 

Поради щодо фінансування

Яку роль відіграє Ваш домашній банк у заохочувальних кредитах?

Якщо ви хочете подати заявку на кредити на розвиток, вам зазвичай потрібно звернутися до свого домашнього банку. Він перевіряє заявки та передає їх до відповідальних банків розвитку. Позики на розвиток здебільшого мають більш вигідні умови, ніж кредити від домашнього банку.

 

Перші три кроки, якщо Ви хочете подати заявку на фінансування:

1. Визначте, для чого вам потрібне фінансування, і створіть короткий опис.

2. Шукайте можливості фінансування, які підходять для вашого проєкту. Дуже корисною сторінкою є: https://www.foerderdatabase.de/

3. Не впадайте у відчай.